Kalender Mühendislik

ImageImage
Image Image

Adresimiz:

iletişim

Image
Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Dairenizde mevcut bir kalorifer sisteminiz bulunmakta ve bunu doğalgaza dönüştürmek istiyorsunuz veya kalorifer sisteminiz yok, sıfırdan komple tesisat yaptırmak ve kombi almak istiyorsunuz. Bu durumda evinizde 1 günlük çalışma ile sizleri doğalgaz konforuna ulaştırıyoruz.

Abone Olmak Çok Kolay, Nasıl mı ?

Binanızda doğalgaz abonesi varsa;

1. Nüfus cüzdanı beyanı (T.C. kimlik numaralı),
2. Binanıza ait tesisat numarası gerekir.
Ticari aboneliklerde yukarıda yer alan evraklara ilave olarak;
1.Vergi levhası, ticari sicil no,
2.Ticari müşterinin şirket olması halinde ;
Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nin ilgili nüshası, yetki belgesi,
Şirket kaşesi, imza sirküleri gerekir.
NOT: Merkezi sistem abonelikleri, apartman yönetimi adına yapılmakta olup bu durumda, ilgili apartmanın % 100 abone olma zorunluluğu vardır.

Binanızda doğalgaz abonesi yoksa;

1. Enerji Performansı Yönetmeliği’nin düzenlediği şekli ile 05.12.2009 tarihinden sonra yapı ruhsatı almış binaların ısınma şekli ruhsatta belirtilen şekli ile uygulanacağından yapı ruhsatlarının getirilmesi,
2. 05.12.2009 tarihinden önce yapı ruhsatı almış binalarda tercih edilen ısınma şeklinin merkezi yada bireysel olacağı ile ilgili apartman kararında;
a-) Farklı bir yakıtla ve merkezi sistemle ısınılırken, ferdi sistemle doğal gaza geçmek isteyen kat maliklerinin; Toplam inşaat alanı 2000 m‘nin altında ise kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile karar almaları, Toplam inşaat alanı 2000 m ve 2000 m‘nin üzerinde olan yerlerde ise kat maliklerinin oy birliği ile karar almaları ve karara esas teşkil eden inşaat alanı tapuya kayıtlı yönetim planı, belediye ruhsatı v.s. gibi resmi evrakla belgelemeleri,

b-) Farklı bir yakıtla ve merkezi sistemle ısınılırken; doğalgazla merkezi ısıtma sistemine geçmek için kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu karar almaları,

c-) Farklı bir yakıtla ve ferdi sistemle ısınmakta olan yerlerde; ferdi sistemle doğal gaza geçmek için kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu karar almaları,

d-) Farklı bir yakıtla ve ferdi sistemde ısınılırken; merkezi sistemle doğalgaza geçmek isteyen kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile karar almaları,

NOT: Apartman kararının, binanın 8 bağımsız bölümden az yâ da bina sahibinin tek kişi olması halinde dilekçe ile alınması gerekir. Binanın 8 ve 8’den fazla bağımsız bölümü olması durumunda ise kararın, noter tasdikli apartman karar defterine kaydedilerek alınması gerekir.

3. Müracaat eden kişi ev sahibi ise tapu fotokopisi, kiracı ise noter tasdikli muvafakat dilekçesi,
4. Nüfus cüzdanı beyanı (T.C. kimlik numaralı),
5. Adresli elektrik veya su faturası
Not: Abonelik bedeli müracaat sırasında alınır.
(EPDK Kurul Kararı Gereğince Her Yıl Belirlenen Tutar)

Sözleşmeyi Yapın, Gaz Kullanmaya Başlayın

Kayserigaz’da Sözleşme İçin Gerekenler;

• Nüfus cüzdanı fotokopisi (sözleşmeyi imzalayan kişinin),
• İkametgâh belgesi ya da kira sözleşmesi, 
• Güvence bedeli (EPDK kurul kararı gereğince her yıl belirlenen tutar.),
• Sertifika sahibi firma tarafından verilen tesisat numarası veya proje numarası.
• Kiracı iseniz Mülk Sahibinin Adı Soyadı –TC  Kimlik Nosu
•  10 Haneli Ulusal Adres Numarası
•  Zorunlu Deprem Sigortası Poliçe No

Ticari İş Yerleri İçin Yukarıdaki Belgelere İlave Olarak

• Vergi levhası,
• Tapu fotokopisi veya kira sözleşmesi,
• Yetki belgesi ve imza sirküleri,
• Şirket kaşesi

Abonelerimizin Dikkatine
Doğalgaz Faturanızda Nelere Dikkat Etmelisiniz?

• Tahakkuk eden her faturanın muhatabı, doğalgaz kullanım sözleşmesini imzalayan şahıstır. Doğalgaz kullandığınız yeri terk ederken doğalgaz kullanım sözleşmesini feshetmek için Kayserigaz’a müracaat ediniz. Uzun süre doğalgaz kullanmayacağınız durumda geçici olarak doğalgazı kapattırınız.
• Tebligat kanununa göre abonenin adresine yapılan bildirimler abonenin kendisine yapılmış sayılır. 
• Faturalarınıza itirazlarınızı, sayacın üzerinde son endeksi ve sözleşme numarası ile birlikte faturanın son ödeme tarihinden önce, kuruluşumuzun ilgili birimine yapabilirsiniz. Ancak itirazın yapılmış olması faturanın ödenmeyeceği anlamına gelmez.
• Son ödeme tarihinden sonra yapılan ödemelerde 6183 sayılı AATUH kanununa göre gecikme cezası alınır.
• Fatura ön yüzünde yer alan ihbarname alanında belirtilen borçlarınızı ödemediğiniz taktirde ikinci bir ihbara gerek kalmaksızın gazınız kesilir.
• Abone, sayaçlarında bulunan mühürlerin, klipslerin ve sayaçların muhafazasından ve iç tesisat bakımından sorumludur.
• İç tesisat değişikliklerinde Kayserigaz’dan izin isteyiniz.
• Hesap ve tüketim denetimi için faturaların on yıl saklanması gerekmekte olup, faturalarınızı yıpranmaya karşı ısı ve ışık ortamından koruyunuz.
• Düzeltme katsayısı, sayaçtaki göstergeyi sıcaklık ve basınca göre gerçek tüketime çeviren katsayıdır.
• Doğalgaz borcunuzun olup olmadığını ve abonelikle ilgili diğer detaylı bilgileri www.kayserigaz.com.tr web adresimizden ve 444 5 429 numaralı telefondan öğrenebilirsiniz.
• Abonelik feshi yapmadan veya geçici kapama yapmadan abonelik yerinden ayrılan abone, aynı yerde bir başkası tarafından kullanılan doğalgaz tüketiminden ve tahakkuk edecek diğer borçlardan sorumludur.
• Fiyatlarda üst ısıl olarak 9.155(kcal/m3) esas alınmıştır.
• Tüketilen enerji miktarı (kwh):( Okunan hacim x Basınç Düzeltme Katsayısı ) x Ortalama  Fiili Üst Isıl Değer / 860,42)

 

© Copyright Kalender Mühendislik 2014. Allrights reserved